galeri


Dawel Nos

image

Y flwyddyn? 2020! Blwyddyn y clo mawr.

Roedd rhaid i bawb weithio o adref.

Dechreuodd rai gadw’n heini ac eraill…i yfed. Ac ambell un, yfed wrth gadw’n heini.

Bu rhaid i’n plant gael eu haddysgu o adref gan rieni blin a di-glem, tra roedd ein hathrawon yn stryglo ‘mlaen ar chwe mis o wyliau ar dâl llawn.

Ymunodd pawb i guro dwylo i staff Timpsons………………………key workers.

Roedd rhaid gwisgo mygydau a chadw dwy fedr arwahan, er byddai hyn wedi bod yn gyngor da i ambell un cyn y clo mawr.


Bwriad Bara Caws eleni oedd teithio eu sioe glybiau hynod lwyddiannus, nid yn unig drwy bob cwr o Gymru, ond i bob cornel o’r bydysawd, ond oherwydd y corona virus felltith, ‘doedd neb yn cael mynd i nunlle.

Neb heblaw yr Ymwerawdwr, tywysog tywyllwch ei hun, Dominic Cummings, a oedd, am ryw reswm, yn cael teithio i unrhyw le y mynnai.

Wel, ‘doedd Bara Caws ddim am adael i’r Ymerwadwr Cummings nai was bach ffyddlon, Jabba the Hut Johnson, eu trechu.

Felly, dyma sioe glwb rithiol Bara Caws, Dawel Nos gan Gwmni 303.

Ers stalwm mewn siop degannau, roedd dyn heb ei wneud yn iawn. Nid dyn cyffredin mohono ond Gandryll, Eban Gandryll, ac oedd mi roedd o’n Gandryll…

===========================================

Yr Actorion : Iwan Charles, Lisa Jên Brown a Llyr Evans

Ymddangosiadau gan : Linda Brown, Lois Cernyw, Rheinallt Wyn Davies, Mari Emlyn, Carys Gwilym, Gwenno Elis Hodgkins, Tudur Owen, Emyr Roberts a DEATH.

Cyfarwyddwr : Iwan John

Ffilmio a Golygu : Dafydd Hughes

===========================================

Canllaw oed: 18 + (iaith gref)

Bydd linc tocynnau sioeau yn cau 24 awr cyn pob sioe. Ar ôl archebu, Bara Caws fydd yn ebostio linc personol i chi (oleiaf 12 awr cyn y sioe)  i chi gael mewngofnodi a mwynhau!

20:30 - Dydd Gwener, 11 Rhagfyr Tocynnau

20:30 - Dydd Sadwrn, 12 Rhagfyr Tocynnau

20:30 - Dydd Gwener, 18 Rhagfyr Tocynnau

20:30 - Dydd Sadwrn, 19 Rhagfyr Tocynnau