galeri


Gweithdy a dangosiad: FROZEN II [U]

image

Isho dysgu mwy am dermau ffilm a be sy’n gwneud ffilm llwyddiannus?

Yradolygwr ffilmiau Dion Wyn sydd yn arwain sesiwn ar gyfer plant oed 10 – 14 gan edrych ar y 2C (Camera+Cymeriad), 2LL (Lleoliad+Lliw) a 2S (Stori+Sain) sydd yn gwneud ffilm dda.

Sesiwn i ddechrau am 10:00 a gorffen am 13:00. Mae’r pris yn cynnwys tocyn i ddangosiad ffilm Frozen II am 10:45. Cynhelir y sesiwn yn Gymraeg. Noder mai capasiti cyfyngedig sydd ar gyfer y digwyddiad hwn.

Trefnir fel rhan o weithgareddau PICS 2020.

10:00 - Dydd Gwener, 21 Chwefror Tocynnau