galeri


An American in Paris (U): Dementia Gyfeillgar/Friendly

image

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd.

 

Cyfle i fwynhau ffilm o’r archif mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y sinema drwy gydol y ffilm.

 

Mae Jerry yn ceisio creu enw da i’w hun fel paentiwr ym Mharis. Mae Milo, dynes unig, yn cynnig ei helpu drwy cyflwyno ei gelf i bobl. Yn ystod hyn, mae Jerry yn disgyn mewn cariad efo merch ifanc, Lise. Wrth i gelf Jerry wneud yn dda, mae ei feddwl o dal ar Lise. A gaiff o ddiwedd hapus?

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

11:00 - Dydd Mercher, 24 Mehefin Tocynnau


Trêl