galeri


Cyngerdd Blynyddol Gwasanaeth Cerdd

image

Cyngerdd flynyddol Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn gyda perfformiadau gan:

Cerddorfa Sirol

Ensemble Chwythbrennau

Côr Telyn Hŷn

Band Pres Hŷn

Band Pres Iau

Côr Telyn Iau

19:00 - Dydd Iau, 24 Medi Tocynnau