galeri


An Evening with Nick Butter

image

The Tales of an Extraordinary World First Expedition

 

Mae Nick Butter yn fwyaf adnabyddus am ei antur fyd-eang - 'Running The World 196'.


Ym mis Tachwedd 2019, coronwyd Nick fel y person cyntaf i redeg marathon ym mhob gwlad yn y byd. Ynghyd â hyn, mae'n gosod nifer o recordiau'r byd ac mae ganddo stori wyllt, eclectig i'w hadrodd. Hanesion mygio, parthau rhyfel, ymosodiadau cŵn, blinder eithafol, a pha mor fawr ac amrywiol yw ein planed. I gyd-fynd â’i sgwrs mae ffotograffiaeth a fideograffeg syfrdanol o bedwar ban byd.

Mae'n Athletwr Dygnwch Prydain, yn awdur ac yn siaradwr. Fe drodd o fod yn fachgen bach swil yn ne Lloegr, gydag angerdd am chwaraeon - i gael yrfa lwyddiannus ym maes bancio, ac wedyn yn un o'r athletwyr mwyaf poblogaidd yn y byd - a'r cyfan i gyd cyn cyrraedd 30 oed.

“Os ydw i’n ddigon ffodus i gyrraedd y pwynt mewn bywyd pan rydw i’n hen ac yn llwyd, yn sgwrsio gyda fy wyrion, rydw i eisiau gwybod fy mod i wedi archwilio pob modfedd o’r blaned. Rwy’n credu mai’r pethau gwallgof, y pethau nad oes unrhyw un yn eu gwneud, a’r pethau rydyn ni’n ofni eu gwneud… mewn gwirionedd yw’r union yr hyn sy’n gadael marc positif ar y byd.”Nick Butter

19:30 - Dydd Sadwrn, 7 Tachwedd Tocynnau