galeri


Catrin Finch & Seckou Keita (& Vishtѐn)

image

Ym mis Medi 2019, teithiodd Catrin Finch a Seckou Keita i Ynys y Tywysog Edward ar arfordir dwyreiniol morwrol Canada i gwrdd a chydweithio â Vishtèn , triawd aml-offerynnol grymus a chynrychiolwyr traddodiad cerddorol unigryw Acadia ledled y byd. Yn 2020, daw'r cydweithrediad hwnnw i'r DU mewn taith untro sy'n cynnwys setiau gan y ddau artist ynghyd â set arbennig iawn sy'n cynnwys deunydd newydd gan Catrin, Seckou a Vishtèn gyda'i gilydd.

Mae Vishtèn yn cynnwys yr efeilliaid Emmanuelle a Pastelle LeBlanc, o Ynys y Tywysog Edward, a Pascal Miousse - un o ddisgynyddion uniongyrchol y teuluoedd trefedigaethol cyntaf i fyw yn yr Ynysoedd Magdalene anghysbell, Quebec. Mae harmonïau tynn, taro haenog gyda’r traed a chyfuniad nodweddiadol cymhellol o ffidil, gitâr, acordion, chwibanau, piano, bodhrán a styrmant yn creu sain eang sy'n herio’n fuddugoliaethus baramedrau'r triawd hwn, y mae eu celfyddyd yn edrych i’r dyfodol gymaint ag y mae'n edrych i’r gorffennol.

Mae'r ddeuawd gwobrwyedig, y delynores Gymreig Catrin Finch a’r pencampwr kora o  Senegal Seckou Keita wedi adeiladu enw da byd-eang aruthrol ers i'w partneriaeth ddechrau yn 2013. Fe wnaethant gyflwyno ail albwm buddugoliaethus gyda SOAR yn 2018, gan siartio tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau oedd yn ymddangos yn wahanol. Mae eu synergedd meddwol, byrfyfyr yn aml yn cyfleu cyfarfod hudol o brydiau a doniau o fewn tirwedd gerddorol heb ffiniau.  

“a jaw-dropping set from an outstanding band” Folk Radio amVishtèn

“they are now one of the most popular world music acts of this decade”Songlines am Catrin Finch & Seckou Keita 

Cyd-gynhyrchiad Theatr Mwldan a TwentyTwo Promotions mewn cydweithrediad â Résonances a Music PEI

19:30 - Dydd Sul, 10 Mai Tocynnau