galeri


Sorry We Missed You (15)

image

Mae Ken Loach yn dychwelyd gyda ffilm amserol sydd yn condemnio'r farchnad swyddi yn yr economi fodern. Ers iddo ddod yn ôl i'r amlwg gydagI, Daniel Blake, mae'r cyfarwyddwr Ken Loach wedi canfod pwrpas newydd – adrodd straeon angerddol y bobl nad ydyn ni'n clywed amdanynt gan amlaf.

 

Ffilm bwerus sydd ddim yn cynnig atebion hawdd - ond mae'n cynnig gobaith am newid….

 

Ken Loach | DU, Ffrainc, Gwlad Belg | 2019 | 101m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

13:45 - Dydd Iau, 21 Tachwedd Tocynnau

17:00 - Dydd Iau, 21 Tachwedd Tocynnau


Trêl