galeri


Atlas Lenyddol / Literary Atlas

image

Mae priosect Atlas Lenyddol yn archwylio sut mae nofelau Saesneg a osodwyd yng Nghymru yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur wirioneddol a dychmygol y wlad, ei hanes a chymunedau. Yn 2017, comisiynwyd artistiaid i greu gweithiau celf newydd wedi’u hysbrydoli gan ddeuddeg o’r llyfrau a luniwyd ar briosect.

Yn rhan o’r prosiect mae Atlas Llenyddol yn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol am ddim i’r cyhoedd o dan arweiniad Sian Northey. Ychwanegwch at fap llên micro yr Atlas Llenyddol gyda’ch gwaith creadigol, er enghraifft stori fer (iawn), adlewyrchiad byr ffeithiol, darn o ddeialog, cerdd, neu damaid o ddarn hirach o ysgrifennu. Gallwch weithio yn Gymraeg neu’n Saesneg.

14:00 - Dydd Sul, 22 Medi Tocynnau