galeri


Sgwennu ar y dibyn

image

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol ar gyfer unigolion sy’n byw hefo unrhyw fath o ddibyniaeth.

 

Dyma gyfle i sgwennu yn  greadigol (drwy gyfrwng y Gymraeg) dan arwriniad y tiwtoriaid Mirain Fflur a Iola Ynyr.

 

Does ddim angen profiad o sgwennu mond bod gynnoch chi awydd i greu a bod yn ddewr  mewn awyrgylch saff hefo pobl eraill sydd wedi bod trwy’r felin. Fydd na’m barnu, dim ond dathlu yr awydd i fentro.

 

Cynhelir y sesiynau yn Galeri Caernarfon pob p’nawn Mercher (14:30 – 16:30) o Fedi 18 hyd at Hydref 22.

 

Noder bod capasiti cyfyngedig ar gyfer y prosiect a disgwylir i’r aelodau ymrwymo i’r 6 sesiwn.

 

‘Ma gynnon ni gyd stori. Ma rhai yn fwy poenus na’i gilydd. Ma’u rhyddhau nhw yn greadigol yn gneud lles. Dwi’n gwbod hynny o brofiad’. Iola Ynyr

14:30 - Dydd Mercher, 18 Medi Tocynnau