galeri


Blinded by the Light (12A)

image

Gurinder Chadha | UK | 2019 | 114’

 

Ym 1987, yn ystod diwrnodau llym Prydain o dan reolaeth Thatcher, caiff byd bachgen Moslem yn ei arddegau ei droi ben i waered pan mae’n darganfod Bruce Springsteen. Yn ysu am ddianc o’i dref ddi-raen a rheolau ei gartref Pacistani traddodiadol, mae brwdfrydedd Javed am ysgrifennu cerddoriaeth yn cael ei danio gan ganeuon y bardd dosbarth gweithiol, ac mae ei eiriau’n teimlo’n hen gyfarwydd i’r bachgen ifanc uchelgeisiol hwn.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

17:15 - Dydd Iau, 22 Awst Tocynnau

20:00 - Dydd Iau, 22 Awst Tocynnau


Trêl