galeri


Blasu Crefft: Gweithdy Creu Daliwr Gemwaith/Jewellery Dish Holder

image

Gemydd sydd yn gweithio yn bennaf gyda arian a “jesmonite” ydi Beca Fflur. Dyma weithdy fydd yn

rhoi cyfle i chi arbrofi hefo jesmonite – biocomposte sydd yn edrych fel concrit, i greu dysgl neu ddaliwr gemwaith eich hun.

 

Cynhelir y sesiwn yn ddwy-ieithog.

 

Dyma sesiwn blasu/gweithdy gyda’r nos sydd yn rhan o gyfres Blasu Crefft Galeri. Dyddiadau’r tymor yw:

03.09.19 : Tecstiliau Creadigol (gyda Theresa Foxbyrne)

17.09.19 : Paentio Gwydr (gyda Verity Pulford)

01.10.19 : Creu Daliwr Gemwaith (gyda Beca Fflur)

15.10.19 : Gweithdy Ffelt (gyda Anwen Hughes)

29.10.19 : Torri Leino (gyda Jen o Peris + Corr)

 

Addas i oed 16+.

18:30 - Dydd Mawrth, 1 Hydref Tocynnau