galeri


Blasu Crefft: Gweithdy Tecstiliau/Creative Textiles Workshop

image

Gweithdy dan ofal Theresa Foxbyrne sy’n rhoi cyfle i unigolion arbrofi gyda gwahanol dechnegau ym myd tecstiliau megis pwytho â llaw a paentio ar ffabrig i greu clawr llyfr braslun unigryw.

 

Cynhelir y sesiwn yn Saesneg.

 

Dyma sesiwn blasu/gweithdy gyda’r nos sydd yn rhan o gyfres Blasu Crefft Galeri. Dyddiadau’r tymor yw:

03.09.19 : Tecstiliau Creadigol (gyda Theresa Foxbyrne)

17.09.19 : Paentio Gwydr (gyda Verity Pulford)

01.10.19 : Creu Daliwr Gemwaith (gyda Beca Fflur)

15.10.19 : Gweithdy Ffelt (gyda Anwen Hughes)

29.10.19 : Torri Leino (gyda Jen o Peris + Corr)

 

Addas i oed 16+.

18:30 - Dydd Mawrth, 3 Medi Tocynnau