galeri


Gwen (15)

image

Ym mhrydferthwch llwm Eryri yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg mae merch ifanc yn ymdrechu'n daer i gynnal ei chartref. Dioddefa’i oherwydd salwch dirgel ei mam, absenoldeb ei thad a’r cwmni mwyngloddio ddidostur sy’n tresmasu ar eu tir. Mae düwch yn crafangu ei chartref, ac mae'r gymuned leol amheus yn troi ar Gwen a'i theulu.

 

Williams McGregor | Cymru | 2019 | 120m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

17:00 - Dydd Gwener, 23 Awst Tocynnau

17:00 - Dydd Sadwrn, 24 Awst Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 26 Awst Tocynnau

17:00 - Dydd Mawrth, 27 Awst Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 28 Awst Tocynnau

17:00 - Dydd Iau, 29 Awst Tocynnau


Trêl