galeri


Wonder Park (PG)

image

Mae June, merch ifanc llawn dychymyg yn treulio'i phlentyndod yn adeiladu parc antur dychmygol o'r enw Wonderland. Mae'r parc yn llawn reidiau rhyfeddol - ac ynddo anifeiliaid sy'n siarad.

 

Unwaith iddi dyfu ychydig, mae am adael y parc a’i gemau plentynnaidd tu ôl iddi - ond un diwrnod mae’n darganfod bod Wonderland wedi dod yn fyw yn y goedwig, ac mae'r anifeiliaid angen ei help i achub y parc rhag y "Chimpanzombies" sydd am ei ddinistrio.

 

Robert Iscove, David Feiss, Clare Kilner | 2019 | UDA | 85m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

 

 

10:45 - Dydd Sul, 21 Ebrill Tocynnau

10:45 - Dydd Llun, 22 Ebrill Tocynnau

10:45 - Dydd Mawrth, 23 Ebrill Tocynnau

10:45 - Dydd Mercher, 24 Ebrill Tocynnau

10:45 - Dydd Iau, 25 Ebrill Tocynnau

10:45 - Dydd Gwener, 26 Ebrill Tocynnau

10:45 - Dydd Sadwrn, 27 Ebrill Tocynnau

10:45 - Dydd Sul, 28 Ebrill Tocynnau


Trêl