galeri

Clwb Celf Haf

Tymor arall o sesiynau celf wythnosol ar gyfer plant oed 5 – 11.

Yn ystod gwyliau’r Haf, cynhelir gweithdai dwy-ieithog pob bore Mawrth a Mercher ar themau amrywiol dan arweiniad artist proffesiynol. Bydd y sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar waith yr artistiaid Kandinsky, Mattise a Pollock.

Awgrymwn eich bod yn archebu eich lle cyn gynted â phosib.

Ariennir Clwb Celf Haf 2017 gan Gwyn a Mary Owen.


Digwyddiadau