galeri


Michael Clarke: Felt & Crybabies

image

Noson gomedi gyda Michael Clarke a’r perfformwyr sgetsys Crybabies.

 

Rhan I: Crybabies: Danger Brigade – The Rats of Dargun

 

Yr Almaen. 1943. Rhyfel? Mae ffawd gwlad yn nwylo criw o rai gwirion.

 

Wrth i berygl brawychus ymledu drwy Ewrop, rhaid iddynt roi eu cweryl o’r neilltu er mwyn achub y ddynoliaeth. Cymysgedd cyflym o gomedi, symud ac antur. Os ydych chi’n chwilio am berygl, ymunwch â’r frigâd.

 

Rhan II: Michael Clarke: Felt

 

Roedd Michael Clarke eisiau i’w sioe unigol cyntaf fod yn gyfle twymgalon i edrych yn ôl ar blentyndod. Yn ffodus, mae Felta Skelta, emporiwm ffelt fwyaf blaenllaw Prydain, wedi ei noddi i wneud yr union beth. Ond am ba bris? Taith amlgyfrwng o gomedi tywyll drwy hysbysebion, plentyndod a defnydd fforddiadwy.

 

“Os fysa ’na’ gyfle i fynd i weld Felt bob penwythnos, fyswn i’n mynd. Un o’r pethau fwyaf digri, trist a difyr dwi erioed wedi gweld ar lwyfan” Dyl Mei

 

 

Canllaw oed: 14+

19:30 - Dydd Sadwrn, 19 Ionawr Tocynnau