galeri


Sgriblo a Sgetsio

image

Gweithdy sgriblo syniadau drwy straeon a barddoniaeth a chelf efo Manon Awst.

 

Dyma gyfle gwych i griw ifanc (7-11 oed) gael arbrofi a chwarae efo geiriau a darluniau, wrth iddynt greu gwaith cyffrous newydd heb bwysau cwricwlwm nag athro.

Dyddiadau’r tymor:

12.01.19 / 09.02.19 / 09.03.19 / 13.04.19

 

£28 am y tymor neu £7.50 fesul sesiwn.

 

Cynhelir y gweithdai yn Gymraeg gyda capasiti cyfyngedig – archebwch eich lle yn gynnar.

11:00 - Dydd Sadwrn, 9 Chwefror Tocynnau

11:00 - Dydd Sadwrn, 9 Mawrth Tocynnau

11:00 - Dydd Sadwrn, 13 Ebrill Tocynnau