galeri


P'nawn yn y Pictiwrs

image

Yn dilyn eu perfformiad ysgubol y llynedd i ddathlu agor ein sinemâu newydd, mae’r ddau bianydd penigamp Annette Bryn Parri a Tristian Evans yn dychwelyd gyda phrynhawn hamddenol arall yn y pictiwrs.

 

I gydfynd gyda’r arddangosfa ffrogiau priodas yn y Safle Celf (arddangosfa gan Kristina Banholzer), a chyda Dydd Santes Dwynwen ar y gorwel, dyma gyfle arbennig i fwynhau cyngerdd llawn caneuon a themâu rhamantus – o’r clasuron i’r ‘romcoms’ diweddaraf.

14:30 - Dydd Sul, 20 Ionawr Tocynnau