galeri


The Nun (15)

image

Mae’r Vatican yn gyrru offeiriad gyda gorffennol cythryblus, a lleian ar drothwy cymryd ei llwon terfynol i archwilio marwolaeth lleian ifanc yn Rwmania, gan wynebu grym maleisus lleian demonig.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

20:00 - Dydd Sul, 23 Medi Tocynnau

20:15 - Dydd Mercher, 26 Medi Tocynnau


Trêl