galeri


Sgriblo a Sgetsio

image

Gweithdy sgriblo syniadau drwy farddoniaeth a chelf efo Manon Awst.

 

Dyma gyfle gwych i griw ifanc (oed 7 – 11) gael arbrofi a chwarae hefo geiriau a darluniau, wrth iddynt greu gwaith cyffrous newydd heb bwysau cwricwlwm nag athro.

 

Mi fydd cyfle ar ôl sesiwn yr 8fed o Ragfyr i rieni/ffrindiau cael gweld a chlywed y gwaith sydd wedi cael ei greu yn ystod y tymor.

 

Dyddiadau’r tymor:    15.09.18     13.10.18    10.11.18      08.12.18                              

Cost:                         £28 am y tymor neu £7.50 y sesiwn

 

Cynhelir y gweithdai drwy gyfwng y Gymraeg.

11:00 - Dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr Tocynnau