galeri


Estyneto

image

Ymunwch mewn sesiynau cyson o ddawns/symud i gerddoriaeth sydd wedi’u trefnu yn arbennig ar gyfer unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

 

Caiff y sesiynau eu harwain gan ddawnswyr/coroegraffwyr arbennig iawn – Cai Tomos a Angharad Price Jones.

 

Yr oll sydd angen arnoch yw’r awydd i gadw’n iach ac yn heini – dewch i roi cynnig arni!

 

Gyda diolch i Dawns i Bawb.

13:30 - Dydd Sul, 25 Tachwedd Tocynnau

13:30 - Dydd Sul, 9 Rhagfyr Tocynnau