galeri


The Flop

image

Paris, tua 1657. Mae analluedd yn anghyfreithlon. Pan fydd un o’r byddigions yn cael ei gyhuddo o fod yn llai na chyfiawn, mae ei falchder clwyfedig yn ei arwain i gyfeiriad fflop aruthrol, cwbl gyhoeddus. Ond a all cast o ffyliaid llwyr arbed sioe sy’n adrodd am fflop ... rhag bod yn fflop?

 

Mae dyfeiswyr y sioe Meet Fred, fu’n llwyddiant ysgubol yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2016 yn ymuno â Spymonkey, penaethiaid y clowns, i gyflwyno tafell o dwpdra anhygoel, anarchaidd, ychydig yn ddigywilydd a doniol tu hwnt, i gyfeiliant cerddoriaeth fyw a wigiau mawr anymarferol.

 

Canllaw oed: 16+

19:30 - Dydd Gwener, 12 Hydref Tocynnau