galeri


The Storm Officer

image

Felly pan fydd yr haul yn disgleirio, gwyliwn yr awyrennau

Ac mae’r grawnwin gorau yn hongian oddi ar y winwydden,

Felly gadewch i ni yfed, a phan mae'n glawio

Byddwn yn mesur glaw fel peintiau o win ...

 

Stormydd gwyllt, corwyntoedd a llifogydd eithafol, maeThe Storm Officeryn adrodd hanes brwydr un tref wrth wynebu realiti tywydd eithafol ac effaith newid yn yr hinsawdd. Wedi'i ysbrydoli gan straeon go iawn o Storm Desmond (2015), a chwedlau am ddigwyddiadau tywydd eithafol, rhyfedd a dramatig o'r mileniwm diwethaf, maeThe Storm Officeryn eich gwahodd ar daith darganfod. Mae’n archwilio beth mae'n golygu i barhau i alw rhywle yn gartref yn wyneb gwrthdaro.

 

Yn ddigri, cyffrous a beiddgar, maeThe Storm Officeryn cynnwys straeon o ddewrder calon unigolion a chymuned, wedi'u gwau gyda chaneuon a cherddoriaeth fyw gwreiddiol.

 

Ysgrifennwyd gan Matt Black, cyfarwyddwyd gan Martin Berry a chynhyrchwyd gan Antonia Beck. Cerddoriaeth gan Julian Butt.

 

Cyflwynwyd mewn cydweithrediad â Lakeside Arts a chefnogir gan Brifysgol Lerpwl, Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau a Chyngor Celfyddydau Lloegr.

 

Tocynnau yn rhad ac am ddim – cyfyngir hyd at 5 tocyn fesul archeb. Tocynnau ar gael o’r swyddfa docynnau neu drwy ffonio 01286 685 222 yn unig (nid yw’n bosib archebu ar-lein).

19:30 - Dydd Iau, 26 Gorffennaf Tocynnau