galeri


Nyrsys

image

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys go iawn.

Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

gan Bethan Marlow

Caneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow

Syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow

Cyfarwyddwr: Sara Lloyd

Gweithio i'r awdurdod iechyd? Gostyngiadau ar gael o'r Swyddfa Docynnau : 01286 685 222

 

Canllaw oed: 11+

Cyflwynir Nyrsys mewn cydweithrediad â Pontio.

19:30 - Dydd Gwener, 7 Rhagfyr Tocynnau

14:30 - Dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr Tocynnau

19:30 - Dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr Tocynnau