galeri


Merched yn Neud Miwsig

image

Diwrnod o weithdai cerddoriaeth i ferched gyda’r bwriad syml – hybu mwy o ferched i greu a recordio cerddoriaeth Gymraeg.

 

Bydd y diwrnod yn cael ei arwain gan:

Heledd Watkins (HMS Morris)

Anya Bowcott (DJ)

Elin Meredydd (Dylunydd)

 

Trefnir y digwyddiad arbennig hwn gan Maes B a Chlwb Ifor Bach.

 

Addas i ferched oed 16+.

 

Pris tocyn yn cynnwys cinio.

10:00 - Dydd Sadwrn, 23 Mehefin Tocynnau