galeri


TONIC: Rhys Meirion

image

Pleser bob tro ydi cyflwyno ein canwr preswyl i gynnal sesiwn TONIC bob tymor...

 

Yn sicr mae’n werth archebu tocyn yn fuan i fod yn siwr o’ch sedd yng nghwmni’r tenor poblogaidd Rhys Meirion.

 

Y tro ‘ma bydd naws deuluol i’r sesiwn gan y bydd Elan, ei ferch yn ymuno ag ef i ganu ambell i gan. Cyngerdd i’r teulu oll yw hon felly.

 

Bydd paned i ddilyn.

14:30 - Dydd Iau, 2 Awst Tocynnau