galeri


Edinburgh Fringe Preview: Lou Conran & Matt Rees

image

Wrth i ŵyl Ymylol Caeredin nesau, mae’n bleser mawr gennym groesawu tair noson gomedi - oll gyda digrifwyr o fri sy’n paratoi i wynebu cynulleidfaoedd Caeredin...

 

Yn anffodus mae Desiree Burch wedi gorfod tynnu allan o berfformio yng Nghaeredin eleni oherwydd sefyllfa bersonol. Ni fydd felly yn perfformio yma yn Galeri. Hoffem ddymuno'n dda i Desiree a'r teulu.

 

Yn perfformio heno:

 Lou Conran

Mae 'na wastad rhywun yn waeth allan na chi.. yn does? Rhywun 'da chi'n falch nad chi yd'r person hwnnw/honno... ond beth os nad ydi popeth mor syml a a hynny?

Yn dilyn haf lwyddiannus yng Nghaeredin yn 2017, mae Conran yn dychwelyd hefo sioe am ragdybiaeth, camddealltwriaethau ac amheuon... a dyn o'r enw Darren!

'A masterclass in longform comedy' ***** (EdinburghGuide.com)

'Laugh out loud hilarious' **** (Scotsman)

'Absolutely hilarious' **** (Chortle.co.uk)

Mae Lou i'w chlywed yn gyson ar BBC Radio 4, yn ogystal a'i gweld ar y BBC, ITV a Channel 4.

 

 

Matt Rees: Happy Hour

Mae’r Cymro wedi ennill nifer o wobrau ac wedi gwneud cryn enw iddo’i hun ar y cylch comedi dros y blynyddoedd diwethaf gyda’i frand unigryw o jôcs crefftus a chyflwyno sychlyd - mae hyn wedi ennill iddo glod gan gynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd. Yr haf hwn, bydd Matt yn ymddangos yng Ngŵyl Ymylol Caeredin; ac yntau mor ifanc ac yn meddu ar y fath gyfoeth o ddawn comediol, bydd yn gyffrous gweld yn union beth wnaiff nesaf!

 

Tocynnau yn £8 ymlaen llaw / £10 ar y diwrnod (neu cewch hatric am ddim ond £21!)

20:00 - Dydd Sadwrn, 21 Gorffennaf Tocynnau