galeri


You Were Never Really Here (15)

image

Mae cyn-filwr sy’n dioddef dan gysgod duon ei brofiadau, heb ofni trais, yn gwneud bywoliaeth trwy chwilio am ferched sydd ar goll. Pan aiff tasg allan o reolaeth, mae hunllefau Joe yn ei oresgyn wrth i gynllwyn gael ei ddatgelu, gan arwain at yr hyn allai fod naill ai’n daith i’w angau neu ei ail-eni...

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

 

 

 

 

19:30 - Dydd Mawrth, 26 Mehefin Tocynnau


Trêl