galeri


Submergence (15)

image

Rhagddangosiad o’r ffilm Submergence yn ogystal a sesiwn holi ac ateb gyda’r actor Celyn Jones.

 

Ffilm gyffrous rhamantus a gyfarwyddwyd gan Wim Wenders yw Submergence. Mae’r cast yn cynnwys yr actor arobryn BAFTA James McAvoy (X-Men: Dark Phoenix, X-Men: Apocalypse, Atonement, Last King of Scotland) ac actores buddugol Oscars - Alicia Vikander (The Danish Girl, Ex Machina).

 

Mae Submergence yn stori gariad yn seiliedig ar y nofel gan J.M.Ledgard sy'n mynd â ni i mewn i fydau hynod wahanol ein dau gyfeilydd, Danielle Flinders a James More. Maent yn cwrdd trwy siawns mewn gwesty anghysbell yn Normandy lle mae'r ddau yn paratoi ar gyfer cenhadaeth beryglus. Maent yn syrthio mewn cariad bron yn erbyn eu hewyllys, ond yn fuan yn adnabod cariad at ei gilydd.

 

Pan fydd yn rhaid iddynt wahanu, darganfyddwn fod James yn gweithio i Wasanaeth Cyfrinachol Prydain. Mae wedi cymryd rhan mewn cenhadaeth yn Somalia i olrhain ffynhonnell ar gyfer bomwyr hunanladdiad sy'n targedu Ewrop. Mae Danielle 'Danny' Flinders yn fio-fathemategydd sy'n gweithio ar brosiect deifio môr dwfn i gefnogi ei theori am darddiad bywyd ar ein planed. Yn fuan, maen nhw'n bydoedd ar wahân. Mae James yn cael ei gipio gan ymladdwyr Jihadist ac nid oes ganddo unrhyw ffordd o gysylltu â Danny, ac mae'n rhaid iddi fynd i lawr i waelod y môr, heb wybod os yw James yn dal i fyw...

 

Yn dilyn y dangosiad, bydd Ifor ap Glyn yn cadeirio sesiwn holi ac ateb gydag aelod blaenllaw'r cast a Celyn Jones a enwebwyd gan BAFTA Cymru (Set Fire to the Stars).

 

Trefnir y dangosiad mewn partneriaeth â BAFTA Cymru.

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

19:00 - Dydd Llun, 14 Mai Tocynnau


Trêl