galeri


Mary Magdalene [12A]

image

Mae Mary, geneth ifanc yn gadael ei phentref pysgota a’i theulu traddodiadol i ymuno â mudiad cymdeithasol newydd, radical.  Ar flaen y mudiad hwn mae arweinydd carismataidd, Iesu o Nasareth, sy’n addo fod y byd ar fin newid. Mae Mary yn chwilio am ffordd newydd o fyw, a rhyw natur ddilys y mae hierarchaethau haearnaidd y dydd yn ei wadu iddi...

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

18:30 - Dydd Sul, 27 Mai Tocynnau


Trêl