galeri


Cyngerdd Côrdydd a Chôr Glanaethwy

image

Mae Côrdydd wedi sefydlu ei hun fel un o gorau mwyaf llwyddiannus Cymru.  Mae’r côr wedi ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol unarddeg o weithiau, a chipio teitl Côr yr Ŵyl ar bum achlysur.  Fe ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Corau Radio Cymru yn 2003, ac ennill categori’r Corau Cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru ar S4C ddwywaith, yn 2009 a 2017. Wrth i'r côr ddathlu lansio eu CD diweddara', dyma gyfle i gynnal noson o adloniant yng nghwmni yn o gorau eraill amlyca' Cymru, Côr Glanaethwy.

19:00 - Dydd Sadwrn, 23 Mehefin Tocynnau