galeri


Estyneto

image

Ymunwch â'r dawnsiwr, y coreograffydd a'r tiwtor arbennig Cai Tomos mewn sesiynau dawns/symud i gerddoriaeth sydd yn addas i unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

Yr oll sydd angen arnoch yw'r awydd i gadw'n iach ac yn heini. Mae'r sesiynau hefyd yn gyfle perffaith i gymdeithasu!

Cynhelir Estyneto ar ddyddiau Sul ar y dyddiadau isod:

 07.01.2018 | 21/01/2018 | 11.02.2018 | 25.02.2018 | 04.03.2018 | 18.03.2018 | 15.04.2018 | 29.04.2018

 

Gyda diolch i Dawns i Bawb

13:30 - Dydd Sul, 29 Ebrill Tocynnau