galeri


Loveless (Nelyubov) (15)

image

Rhaid i bâr sy’n ysgaru ddod at ei gilydd i ddarganfod eu mab sydd wedi diflannu yn ystod un o’u dadleuon chwerw.

 

(Is-deitlau)

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

11.04.2018 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau