galeri


All the Money in the World [15]

image

Hanes herwgipio John Paul Getty III, bachgen 16 mlwydd oed a’r ymgais gan ei fam i berswadio’I daid cyfoethog i dalu’r pridwerth i’w ryddhau...

 

Yn seiliedig ar nofel Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty gan John Pearson.

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

28.02.2018 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl