galeri


Cabarela

image

Llwyddodd ein noson Cabarela Nadolig i werthu allan o fewn wythnos a chafwyd noson fythgofiadwy yn y theatr. Rydym yn hynod o falch felly i gynnig ail gyfle i chi fwynhau noson o gomedi a chabaret Cymraeg yng nghwmni’r dair

chwaer swynol Sorela, a’r cerddor a’r comediwr Hywel Pitts.

 

Bydd y gwesteion arbennig fydd yn ymuno a nhw yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

 

Noson anaddas i blant a phobl cul. Bydd rhegi a jocs anweddus yn rhan o’r noson.

29.03.2018 | 20:00 - Tocynnau