galeri


Woman of Flowers

image

Dyw Blodeuwedd ddim fel merched eraill. Fe’i consuriwyd o flodau gwyllt gan y dewin Gwydion a’i rhoi’n wraig berffaith i’r tywysog a’r rhyfelwr Lleu, ond mae gwylltineb natur yn rhan o’i gwead a phan ddeffroir ei nwydau synhwyrus mae’r canlyniadau yn rhai gwaedlyd a brawychus.

 

Mae Woman of Flowers yn addasiad barddonol cyhyrog o chwedl Blodeuwedd o’r Mabinogi gan yr awdur Cymraeg arobryn Sion Eirian, ac mae’n cyfuno elfennau o ddrama fydryddol enwog Saunders Lewis gyda deunydd gwreiddiol i greu ffantasi hudolus a thywyll.

 

Canllaw oed: 12+

 

Cefnogir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru gyda cefnogaeth ychwanegol gan Curo Advisers Limited a’u partneriaid strategol.

09.03.2018 | 13:00 - Tocynnau