galeri


Clwb Comedi Club : Mawrth

image

Mae hi’n fraint croesawu nosweithiau comedi ‘Kill for a Seat’ yma i Galeri yn fisol.

 

Bydd y nosweithiau yma yn cyflwyno comediwyr amrywiol gan gynnwys enwau mawr y clybiau comedi yn ogystal a rhoi llwyfan i dalentau ifanc a newydd y diwydiant.

 

Yn perfformio heno:

KIRI PRITCHARD MACLEAN

JIM SMALLMAN

JONATHAN MAYOR

a gwestai arbennig

 

Canllaw oed: 18+

Capasiti cyfyngedig – archebwch ymlaen llaw i sicrhau eich seddi!

07.03.2018 | 20:00 - Tocynnau