galeri


Wonder (PG)

image

Stori ysbrydoledig a chalonogol August Pullman.

 

Wedi ei eni gyda gwahaniaethau wynebol sydd hyd yn hyn wedi ei rwystro rhag mynychu ysgol brif ffrwd, nawr mae “Auggie” yn dechrau yn yr ysgol gynradd leol. Wrth i’w deulu, ei gyd-ddisgyblion newydd a’r gymuned ehangach gael trafferth trafod a derbyn y gwahaniaethau – mae taith ryfeddol Auggie yn eu cyd-gysylltu ac yn profi na allwch fod yn un o’r dorf pan eich gannwyd i fod yn wahanol…

 

Yn seiliedig ar y llyfr llwyddiannus gan R.J. Palacio.

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

17.02.2018 | 18:30 - Tocynnau

18.02.2018 | 14:00 - Tocynnau


Trêl