galeri


Ferdinand [PG]

image

Mae Ferdinand yn darw enfawr gyda chalon dyner. Ond pan gaiff ei gamgymryd fel anifail peryglus, caiff Ferdinand ei ddal a’i rwygo o’i deulu a’i gartref. Yn benderfynol o ddychwelyd, mae’n ymrestru tîm anaddas ar gyfer yr antur...

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar diwrnod y dangosiad

10.02.2018 | 10:30 - Tocynnau

11.02.2018 | 10:30 - Tocynnau


Trêl