galeri


I, Daniel Blake (15)

image

Ar ôl i’w ddoctor ddweud wrth Daniel, sydd yn saer, nad yw’n ffit i weithio, mae e’n gwneud cais am fudd–dal anabledd. Ond ar ôl i’r Adran Gwaith a Phensiynau gyfweld ag ef dros y ffôn, penderfynir nad yw Daniel yn gymwys i dderbyn budd–dal. Caiff ei alw’n grafwr er nad yw’n ddim o’r fath beth — ac mae e’n gorfod wynebu mwy fyth o anghysonderau’r wladwriaeth les wedi hynny. Yn y cyfamser, mae e’n dechrau cyfeillgarwch â mam sengl, Katie, sydd newydd symud i Newcastle ac sydd hefyd yn byw ar y gwynt. 

 

Ffilm ingol sy’n ein hatgoffa o anghyfiawnderau dwys y Brydain gyfoes a chreulondeb a oedd yn ddigon i berswadio’r cyfarwyddwr, Ken Loach, i roi’r gorau i’w ymddeoliad ei hun.

 

Nid yw’n bosib archebu tocynnau Sgrin am Sgrin ar-lein. I archebu: 01286 685 222. Bydd pris tocynnau yn codi i £2.50 ar ddiwrnod y dangosiad.

28.11.2017 | 19:30 - Tocynnau