galeri


Sioe Nadolig Cyw: Llanelli

image

Ymunwch â Cyw a’i ffrindiau am sioe sy’n llawn hwyl a hud y Nadolig yn Neuadd y Gwendraeth

 

Cyfeiriad:  Heol Cwmmawr, Drefach, Llanelli SA14 7AA

 

Bydd y tocynnau ar werth am 10:00, Mercher, 19.07.17

_________________________________________________________________________________

Noddir y daith gan Ganolfan Peniarth

_________________________________________________________________________________

Awgrymwn bod ysgolion/archebion grwp yn cysylltu gyda'r Swyddfa Docynnau: 01286 685 222
Cymraeg yw iaith y Sioe fydd oddeutu 50 munud o hyd.
Nid oes angen tocyn ar gyfer plant dan 2 oed (bydd angen eistedd ar lin rhiant/gwarchodwr)

07.12.2017 | 11:00 - Tocynnau | 13:30 - Tocynnau | 17:45 - Tocynnau