galeri


NY Met: Semiramide (Rossini)

image

A'r Gerddi Crog yn y cefndir, mae Semiramide, Brenhines Babilon, yn herio drwgargoelion a bygythiadau goruwchnaturiol yn ei chais i ganfod olynydd haeddiannol i'w diweddar ŵr.  Ond mae ganddi fwy nag un gyfrinach dywyll, a gallai pwy bynnag sy'n cael yr orsedd ganfod ei fod wedi colli mwy nag y mae wedi'i ennill.  Yn seiliedig ar stori gan Voltaire, mae'r opera drasig hon, nad yw'n cael ei pherfformio'n aml, yn dangos Giaochino Rossini, cyfansoddwrBarbwr Seville, mewn golau cwbl newydd.

 

Mae'r brif ran - a gyfansoddwyd ar gyfer gwraig Rossini, Isabella Colbran - yn cynnwys peth o'r gerddoriaeth leisiol fwyaf heriol a ysgrifennodd erioed. Angela Meade sy'n ymgymryd â'r tân gwyllt lleisiol heriol yn yr adfywiad hwn o gynhyrchiad a welwyd ddiwethaf yn y Met 25 mlynedd yn ôl.

 

Amcan hyd: 4” 00m

Perfformir mewn Eidaleg gydag is-deitlau Saesneg

10.03.2018 | 17:55 - Tocynnau