galeri


Jeremy Hardy: Live 2017

image

MaeJeremy Hardybellach yn ei 4ydd degawd fel digrifwr stand-yp. Dyna ffordd fwy dramatig o ddweud iddo ddechrau arni 33 mlynedd yn ôl ac, os na fydd yn ennill y loteri, mae'n debyg bod ganddo o leiaf 33 mlynedd arall o'i flaen.

Yn 2014, cafodd degfed cyfresJeremy Hardy Speaks to the Nationei darlledu ar Radio 4. Mae hefyd yn adnabyddus fel gwestai arThe News QuizacI'm Sorry I Haven't a Clue.  Yn wir, dywedodd Alan Bennett yn ddiweddar ei fod yn ei hoffi ond mai dim ond ar y radio y mae.

Ond nid dim ond ar y radio mae Jeremy. Mae ar daith drwy gydol y flwyddyn ac yn gwneud sioeau byw yn ddi-baid er 1984. Ar ôl mymryn o seibiant, mae'n ei ôl ar daith ac yn dychwelyd i Galeri!

Canllaw oed: 14+

Dim ond o swyddfa docynnau Galeri (a gyda prawf/cerdyn adnabyddiaeth) gallwn brosesu’r tocynnau £5

23.09.2017 | 20:00 - Tocynnau