galeri


Portffolio

image

Dewch i ryddhau eich creadigrwydd ac arbrofi gyda deunyddiau mewn ffyrdd newydd a chyffrous yn ystod sesiwn blasu arbennig sydd yn addas i unrhyw un dros 14 oed. Pwrpas y sesiwn yw archwilio gwahanol fathau a thechnegau o gelf gweledol er mwyn cryfhau eich portffolio/gwaith cwrs celf.

24.07.2017 | 10:30 - Tocynnau