galeri


La La Land [12A]

image

Dangosiad arbennig o’r ffilm LA LA LAND. Trefnir y dangosiad gan Ras am Fywyd (Ymchwil Cancr Prydain)

 

Caiff Sebastian a Mia eu denu at ei gilydd gan awydd cyffredin i wneud yr hyn y maent yn ei garu. Ond, wrth iddynt lwyddo’n gynyddol maent yn wynebu penderfyniadau sy’n gwanhau ffabrig eiddil eu carwriaeth ac mae’r breuddwydion y buont yn gweithio mor galed i’w cynnal yn bygwth eu rhwygo ar wahân…

 

Bydd bag nwyddau Ras am Fywyd ar gael am ddim i bawb sydd wedi archebu tocyn ar y noson. Bydd Ras am Fywyd Caernarfon yn digwydd ar ddydd Sul, 21 Mai.

 

Noder: bydd pris tocynnau’n codi i £5 ar ddydd Gwener, 07.04.17

07.04.2017 | 19:30 - Tocynnau