galeri


Sgriblo

image

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7-11 oed dan ofal Sian Northey.  Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro!

 

Cynhelir sesiynau'r tymor ar y dyddiadau canlynol:

 

20.05.2017 10.06.2017 15.07.2017

 

Cefnogir y sesiynau gan Lenyddiaeth Cymru

11.11.2017 | 11:00 - Tocynnau