galeri


Logan [15]

image

Mae hi’n 2029, ac mae Logan mewn cuddfan yn gofalu am Professor X ar ffin Mecsico. Ond mae ymdrechion Logan o guddio o’r byd yn dod i ben pan mae merch ifanc yn cyrraedd – yn cael ei dilyn gan fiwtant o’r ochor dywyll…  

Bydd prisiau tocynnau yn codi o £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

14.06.2017 | 19:30 - Tocynnau | 14:00 - Tocynnau