galeri


Moonlight (15)

image

Mae Chiron yn blentyn swil sydd wedi’i esgeuluso gan ei fam, Paula, sy’n poeni mwy am ei ffics nesaf a bodloni ei hanghenion cnawdol na gofalu amdano. Ar wahân i’w ffrind Kevin, mae Chiron yn cael yr ychydig gyfarwyddyd mae’n ei dderbyn mewn bywyd gan werthwr cyffuriau o’r enw Juan a’i gariad Teresa, sy’n gallu gweld ei fod yn cael ei esgeuluso - mae eu cartref yn noddfa i Chiron rhag bwlis.

Gyda’r plentyndod hwn yn sylfaen, efallai bod llwybr Chiron mewn bywyd wedi’i benderfynu yn barod…

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

03.05.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau