galeri


FAME: The Musical

image

Ymunwch â myfyrwyr cwrs Celfyddydau Perfformio Coleg Menai wrth iddynt ddychwelyd i’r ‘80au, i Ysgol Celfyddydau Perfformio Efrog Newydd, lle mae chwys a gwaith caled yn gallu dilyn at enwogrwydd a llwyddiant fel perfformiwr.

 

Yn cynnwys nifer o ganeuon enwog fel ‘Fame’, ‘Bring on Tomorrow’ ac ‘I Want to Make Magic, fe fydd yn gwneud i chi estyn am eich ‘leg warmers’ eto!

 

Perfformir gan fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio Coleg Menai. Llwyfannir drwy gytundeb â Josef Weinberger Ltd ar ran Music Theatre International, Efrog Newydd.

 

25.05.2017 | 19:30 - Tocynnau

26.05.2017 | 19:30 - Tocynnau