galeri


Bwydlenni

Cliciwch isod i lawrlwytho’r bwydlenni amrywiol sydd ar gael yn Galeri. Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol neu eisiau trefnu bwydlen benodol ar gyfer parti/digwyddiad, cofiwch gysylltu:
01286 685 200 cegin@galericaernarfon.com

Prif fwydlen

I’w lansio cyn diwedd y mis – dyddiad i’w gyhoeddi

Brecwast

gweinir:
Llun - Sadwrn 08:00 – 11:00

Dydd

gweinir:
Llun – Mawrth 12:00 – 19:00
Mercher – Sadwrn 12:00 – 14:30

Prydau arbennig

Llun – Sadwrn
o 12:00 ymlaen

Tapas

gweinir:
Nosweithiau Gwener (o 26.05.17 ymlaen)
17:30 – 21:00

Rhestr diodydd